Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2018 roku"

Łebień, 2018-01-08 ZSŁ.271.01.2017 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2018 roku” ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ...

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2018 roku"

Łebień, 18.12.2017 ZSŁ.271.01.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w roku 2018

Początek formularza Ogłoszenie nr 630209-N-2017 z dnia 2017-12-08 r. Zespół Szkół w Łebieniu: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2017 roku"

Łebień, 2017-01-13 ZSŁ.271.01.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2017 roku” ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ...

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2017 roku"

Łebień, 2017-01-04 ZSŁ.271.01.2016 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w roku 2017

Początek formularza Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zslebien.biposwiata.pl Ogłoszenie nr 374162 - 2016 z dnia 2016-12-27 r. Łebień: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 308278-2015 z dnia 2015-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łebień Olej opałowy lekki w ilości szacunkowej 55000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2016 roku. Ilość 55000 litrów jest wielkością szacunkową zamówienia. Zamówienie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2016 r.

Łebień, 2015-11-26 ZSŁ.271.01.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2016 roku” ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w roku 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w roku 2016 Łebień: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 55 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2016 roku. Numer...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy.

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 238717-2014 z dnia 2014-11-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łebień Olej opałowy lekki w ilości szacunkowej 55000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2015 roku. Ilość 55000 litrów jest wielkością szacunkową zamówienia. Zamówienie...